Тарифы реселлер сервера - Germany

Ress-5

22631.40 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 20 ta

Disk hajmi: 5120 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1020 Mb

Domenlar: 300 ta

Ma'lumotlar bazasi: 300 ta

FTP-akkauntlar: 300 ta

E-pochta: 300 ta

Cronlar soni: 300 ta

Ommabop
Ress-10

45155.88 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 50 ta

Disk hajmi: 10240 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1500 Mb

Domenlar: 400 ta

Ma'lumotlar bazasi: 400 ta

FTP-akkauntlar: 400 ta

E-pochta: 400 ta

Cronlar soni: 400 ta

Ress-15

67718.70 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 75 ta

Disk hajmi: 15360 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2000 Mb

Domenlar: 450 ta

Ma'lumotlar bazasi: 450 ta

FTP-akkauntlar: 450 ta

E-pochta: 450 ta

Cronlar soni: 450 ta

Ress-20

79022.79 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 100 ta

Disk hajmi: 20480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2500 Mb

Domenlar: 500 ta

Ma'lumotlar bazasi: 500 ta

FTP-akkauntlar: 500 ta

E-pochta: 500 ta

Cronlar soni: 500 ta

Ress-50

157950.00 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 150 ta

Disk hajmi: 51200 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3000 Mb

Domenlar: 600 ta

Ma'lumotlar bazasi: 600 ta

FTP-akkauntlar: 600 ta

E-pochta: 600 ta

Cronlar soni: 600 ta

Ress-75

243000.00 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 175 ta

Disk hajmi: 76800 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3500 Mb

Domenlar: 650 ta

Ma'lumotlar bazasi: 650 ta

FTP-akkauntlar: 650 ta

E-pochta: 650 ta

Cronlar soni: 650 ta

Ress-100

317250.00 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 200 ta

Disk hajmi: 102400 Mb

Tezkor xotira hajmi: 4000 Mb

Domenlar: 700 ta

Ma'lumotlar bazasi: 700 ta

FTP-akkauntlar: 700 ta

E-pochta: 700 ta

Cronlar soni: 700 ta

Ress-200

607500.00 сум / monthly

Foydalanuvchilar soni: 300 ta

Disk hajmi: 204800 Mb

Tezkor xotira hajmi: 4000 Mb

Domenlar: 800 ta

Ma'lumotlar bazasi: 800 ta

FTP-akkauntlar: 800 ta

E-pochta: 800 ta

Cronlar soni: 800 ta

Ress-5

248945.40 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 20 ta

Disk hajmi: 5120 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1020 Mb

Domenlar: 300 ta

Ma'lumotlar bazasi: 300 ta

FTP-akkauntlar: 300 ta

E-pochta: 300 ta

Cronlar soni: 300 ta

Ommabop
Ress-10

496714.68 сум / yearly

Foydalanuvchi soni: 50 ta

Disk hajmi: 10240 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1500 Mb

Domenlar: 400 ta

Ma'lumotlar bazasi: 400 ta

FTP-akkauntlar: 400 ta

E-pochta: 400 ta

Cronlar soni: 400 ta

Ress-15

744905.70 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 75 ta

Disk hajmi: 15360 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2000 Mb

Domenlar: 450 ta

Ma'lumotlar bazasi: 450 ta

FTP-akkauntlar: 450 ta

E-pochta: 450 ta

Cronlar soni: 450 ta

Ress-20

869250.69 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 100 ta

Disk hajmi: 20480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2500 Mb

Domenlar: 500 ta

Ma'lumotlar bazasi: 500 ta

FTP-akkauntlar: 500 ta

E-pochta: 500 ta

Cronlar soni: 500 ta

Ress-50

1737450.00 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 150 ta

Disk hajmi: 51200 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3000 Mb

Domenlar: 600 ta

Ma'lumotlar bazasi: 600 ta

FTP-akkauntlar: 600 ta

E-pochta: 600 ta

Cronlar soni: 600 ta

Ress-75

2673000.00 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 175 ta

Disk hajmi: 76800 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3500 Mb

Domenlar: 650 ta

Ma'lumotlar bazasi: 650 ta

FTP-akkauntlar: 650 ta

E-pochta: 650 ta

Cronlar soni: 650 ta

Ress-100

3489750.00 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 200 ta

Disk hajmi: 102400 Mb

Tezkor xotira hajmi: 4000 Mb

Domenlar: 700 ta

Ma'lumotlar bazasi: 700 ta

FTP-akkauntlar: 700 ta

E-pochta: 700 ta

Cronlar soni: 700 ta

Ress-200

6682500.00 сум / yearly

Foydalanuvchilar soni: 300 ta

Disk hajmi: 204800 Mb

Tezkor xotira hajmi: 4000 Mb

Domenlar: 800 ta

Ma'lumotlar bazasi: 800 ta

FTP-akkauntlar: 800 ta

E-pochta: 800 ta

Cronlar soni: 800 ta