Тарифы хостинг сервера - Germany

SSD-100

135.00 сум / daily

Disk hajmi: 102 Mb

Tezkor xotira hajmi: 100 Mb

Domenlar: 1 ta

Ma'lumotlar bazasi: 1 ta

FTP-akkauntlar: 1 ta

E-pochta: 1 ta

Cronlar soni: 0 ta

SSD-200Mb

200.00 сум / daily

Disk hajmi: 204 Mb

Tezkor xotira hajmi: 100 Mb

Domenlar: 1 ta

Ma'lumotlar bazasi: 1 ta

FTP-akkauntlar: 1 ta

E-pochta: 1 ta

Cronlar soni: 1 ta

SSD-500Mb

230.00 сум / daily

Disk hajmi: 512 Mb

Tezkor xotira hajmi: 200 Mb

Domenlar: 3 ta

Ma'lumotlar bazasi: 3 ta

FTP-akkauntlar: 3 ta

E-pochta: 3 ta

Cronlar soni: 2 ta

SSD-1Gb

250.00 сум / daily

Disk hajmi: 1024 Mb

Tezkor xotira hajmi: 300 Mb

Domenlar: 5 ta

Ma'lumotlar bazasi: 5 ta

FTP-akkauntlar: 5 ta

E-pochta: 5 ta

Cronlar soni: 3 ta

Ommabop
SSD-2Gb

290.00 сум / daily

Disk hajmi: 2048 Mb

Tezkor xotira hajmi: 450 Mb

Domenlar: 8 ta

Ma'lumotlar bazasi: 8 ta

FTP-akkauntlar: 8 ta

E-pochta: 8 ta

Cronlar soni: 4 ta

SSD-5Gb

390.00 сум / daily

Disk hajmi: 5120 Mb

Tezkor xotira hajmi: 650 Mb

Domenlar: 10 ta

Ma'lumotlar bazasi: 10 ta

FTP-akkauntlar: 10 ta

E-pochta: 10 ta

Cronlar soni: 5 ta

SSD-10Gb

470.00 сум / daily

Disk hajmi: 10240 Mb

Tezkor xotira hajmi: 800 Mb

Domenlar: 12 ta

Ma'lumotlar bazasi: 12 ta

FTP-akkauntlar: 12 ta

E-pochta: 12 ta

Cronlar soni: 8 ta

SSD-20Gb

610.00 сум / daily

Disk hajmi: 20480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1024 Mb

Domenlar: 16 ta

Ma'lumotlar bazasi: 16 ta

FTP-akkauntlar: 16 ta

E-pochta: 16 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-50Gb

830.00 сум / daily

Disk hajmi: 50480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2560 Mb

Domenlar: 40 ta

Ma'lumotlar bazasi: 40 ta

FTP-akkauntlar: 40 ta

E-pochta: 40 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-75Gb

950.00 сум / daily

Disk hajmi: 75000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3840 Mb

Domenlar: 60 ta

Ma'lumotlar bazasi: 60 ta

FTP-akkauntlar: 60 ta

E-pochta: 60 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-100Gb

1150.00 сум / daily

Disk hajmi: 100000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 5120 Mb

Domenlar: 75 ta

Ma'lumotlar bazasi: 75 ta

FTP-akkauntlar: 75 ta

E-pochta: 75 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-200Gb

1400.00 сум / daily

Disk hajmi: 200000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 10240 Mb

Domenlar: 150 ta

Ma'lumotlar bazasi: 150 ta

FTP-akkauntlar: 150 ta

E-pochta: 150 ta

Cronlar soni: 20 ta

SSD-100

3780.00 сум / monthly

Disk hajmi: 102 Mb

Tezkor xotira hajmi: 100 Mb

Domenlar: 1 ta

Ma'lumotlar bazasi: 1 ta

FTP-akkauntlar: 1 ta

E-pochta: 1 ta

Cronlar soni: 0 ta

SSD-200Mb

5400.00 сум / monthly

Disk hajmi: 204 Mb

Tezkor xotira hajmi: 100 Mb

Domenlar: 1 ta

Ma'lumotlar bazasi: 1 ta

FTP-akkauntlar: 1 ta

E-pochta: 1 ta

Cronlar soni: 1 ta

SSD-500Mb

6075.00 сум / monthly

Disk hajmi: 512 Mb

Tezkor xotira hajmi: 200 Mb

Domenlar: 3 ta

Ma'lumotlar bazasi: 3 ta

FTP-akkauntlar: 3 ta

E-pochta: 3 ta

Cronlar soni: 2 ta

SSD-1Gb

6750.00 сум / monthly

Disk hajmi: 1024 Mb

Tezkor xotira hajmi: 300 Mb

Domenlar: 5 ta

Ma'lumotlar bazasi: 5 ta

FTP-akkauntlar: 5 ta

E-pochta: 5 ta

Cronlar soni: 3 ta

Ommabop
SSD-2Gb

8100.00 сум / monthly

Disk hajmi: 2048 Mb

Tezkor xotira hajmi: 450 Mb

Domenlar: 8 ta

Ma'lumotlar bazasi: 8 ta

FTP-akkauntlar: 8 ta

E-pochta: 8 ta

Cronlar soni: 4 ta

SSD-5Gb

10800.00 сум / monthly

Disk hajmi: 5120 Mb

Tezkor xotira hajmi: 650 Mb

Domenlar: 10 ta

Ma'lumotlar bazasi: 10 ta

FTP-akkauntlar: 10 ta

E-pochta: 10 ta

Cronlar soni: 5 ta

SSD-10Gb

13500.00 сум / monthly

Disk hajmi: 10240 Mb

Tezkor xotira hajmi: 800 Mb

Domenlar: 12 ta

Ma'lumotlar bazasi: 12 ta

FTP-akkauntlar: 12 ta

E-pochta: 12 ta

Cronlar soni: 8 ta

SSD-20Gb

17550.00 сум / monthly

Disk hajmi: 20480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1024 Mb

Domenlar: 16 ta

Ma'lumotlar bazasi: 16 ta

FTP-akkauntlar: 16 ta

E-pochta: 16 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-50Gb

24300.00 сум / monthly

Disk hajmi: 50480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2560 Mb

Domenlar: 40 ta

Ma'lumotlar bazasi: 40 ta

FTP-akkauntlar: 40 ta

E-pochta: 40 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-75Gb

27000.00 сум / monthly

Disk hajmi: 75000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3840 Mb

Domenlar: 60 ta

Ma'lumotlar bazasi: 60 ta

FTP-akkauntlar: 60 ta

E-pochta: 60 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-100Gb

33750.00 сум / monthly

Disk hajmi: 100000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 5120 Mb

Domenlar: 75 ta

Ma'lumotlar bazasi: 75 ta

FTP-akkauntlar: 75 ta

E-pochta: 75 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-200Gb

40500.00 сум / monthly

Disk hajmi: 200000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 10240 Mb

Domenlar: 150 ta

Ma'lumotlar bazasi: 150 ta

FTP-akkauntlar: 150 ta

E-pochta: 150 ta

Cronlar soni: 20 ta

SSD-100

41580.00 сум / yearly

Disk hajmi: 102 Mb

Tezkor xotira hajmi: 100 Mb

Domenlar: 1 ta

Ma'lumotlar bazasi: 1 ta

FTP-akkauntlar: 1 ta

E-pochta: 1 ta

Cronlar soni: 0 ta

SSD-200Mb

59400.00 сум / yearly

Disk hajmi: 204 Mb

Tezkor xotira hajmi: 100 Mb

Domenlar: 1 ta

Ma'lumotlar bazasi: 1 ta

FTP-akkauntlar: 1 ta

E-pochta: 1 ta

Cronlar soni: 1 ta

SSD-500Mb

66825.00 сум / yearly

Disk hajmi: 512 Mb

Tezkor xotira hajmi: 200 Mb

Domenlar: 3 ta

Ma'lumotlar bazasi: 3 ta

FTP-akkauntlar: 3 ta

E-pochta: 3 ta

Cronlar soni: 2 ta

SSD-1Gb

74250.00 сум / yearly

Disk hajmi: 1024 Mb

Tezkor xotira hajmi: 300 Mb

Domenlar: 5 ta

Ma'lumotlar bazasi: 5 ta

FTP-akkauntlar: 5 ta

E-pochta: 5 ta

Cronlar soni: 3 ta

Ommabop
SSD-2Gb

89100.00 сум / yearly

Disk hajmi: 2048 Mb

Tezkor xotira hajmi: 450 Mb

Domenlar: 8 ta

Ma'lumotlar bazasi: 8 ta

FTP-akkauntlar: 8 ta

E-pochta: 8 ta

Cronlar soni: 4 ta

SSD-5Gb

118800.00 сум / yearly

Disk hajmi: 5120 Mb

Tezkor xotira hajmi: 650 Mb

Domenlar: 10 ta

Ma'lumotlar bazasi: 10 ta

FTP-akkauntlar: 10 ta

E-pochta: 10 ta

Cronlar soni: 5 ta

SSD-10Gb

148500.00 сум / yearly

Disk hajmi: 10240 Mb

Tezkor xotira hajmi: 800 Mb

Domenlar: 12 ta

Ma'lumotlar bazasi: 12 ta

FTP-akkauntlar: 12 ta

E-pochta: 12 ta

Cronlar soni: 8 ta

SSD-20Gb

193050.00 сум / yearly

Disk hajmi: 20480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 1024 Mb

Domenlar: 16 ta

Ma'lumotlar bazasi: 16 ta

FTP-akkauntlar: 16 ta

E-pochta: 16 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-50Gb

267300.00 сум / yearly

Disk hajmi: 50480 Mb

Tezkor xotira hajmi: 2560 Mb

Domenlar: 40 ta

Ma'lumotlar bazasi: 40 ta

FTP-akkauntlar: 40 ta

E-pochta: 40 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-75Gb

297000.00 сум / yearly

Disk hajmi: 75000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 3840 Mb

Domenlar: 60 ta

Ma'lumotlar bazasi: 60 ta

FTP-akkauntlar: 60 ta

E-pochta: 60 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-100Gb

371250.00 сум / yearly

Disk hajmi: 100000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 5120 Mb

Domenlar: 75 ta

Ma'lumotlar bazasi: 75 ta

FTP-akkauntlar: 75 ta

E-pochta: 75 ta

Cronlar soni: 10 ta

SSD-200Gb

445500.00 сум / yearly

Disk hajmi: 200000 Mb

Tezkor xotira hajmi: 10240 Mb

Domenlar: 150 ta

Ma'lumotlar bazasi: 150 ta

FTP-akkauntlar: 150 ta

E-pochta: 150 ta

Cronlar soni: 20 ta